Zmraziť stĺpec alebo riadok v programe Excel

obsah

  • 1 úvod
  • 2 Upevnenie riadku v editore stola
  • 3 Stanovenie stĺpcov
  • 4 Súčasné upevňovanie riadkov a stĺpcov
  • 5 Zrušte výber oblasti
  • 6 záver

úvod

Aplikácia Excel je proprietárna aplikácia od spoločnosti Microsoft, tento program je veľmi pohodlný a funkčný, s pomocou ktorého môžete rýchlo zadať ľubovoľné údaje do samostatných tabuliek. Okrem toho môže používateľ upraviť informácie v prípade, že nespĺňa nové podmienky, a rýchlo zobraziť aj veľké bloky samostatnej tabuľky.

Faktom je, že niektorí používatelia tabuľky sú takí veľkí, že názov riadkov môže byť umiestnený na slušnej vzdialenosti od bunky, s ktorou sa vykonávajú rôzne manipulácie. Neustále posúvanie stránky v rôznych smeroch môže ľahko zaklepávať užívateľa, kým nevidí meno. Vývojári multifunkčného programu predvídali tento problém, vďaka čomu používateľ má možnosť určiť určitú pozíciu, či už je to čiara alebo stĺpec.

Upevnenie riadku v editore stola


Vo väčšine tabuliek, ktoré sú vytvorené v programe Excel, je poskytnutá len jedna hlavička v okamihu, keď počet riadkov môže dosiahnuť desiatky alebo dokonca stovky.Je nepríjemné manipulovať s dátovými blokmi umiestnenými na viacerých stránkach za predpokladu, že názov je vymazaný a nezobrazí sa na obrazovke monitora (nie je možné ihneď vidieť všetky údaje). Aby ste nemuseli neustále tráviť čas na zbytočnú prácu na rolovacích linkách na samý začiatok a vrátiť sa do určitej bunky za niekoľko sekúnd, môžete sa uchýliť k jednému triku - opraviť hlavičku tak, aby sa posúvala na začiatok stránky, inými slovami, používateľ by mal opraviť top klobúk.

V predtým vytvorenom informačnom dokumente vyberte jednu z buniek, v hlavnej ponuke v kategórii "Zobraziť" nájdite podkapitolu "Opraviť oblasť". V rozbaľovacom zozname vyberte položku "Opraviť horný riadok".

Po kliknutí na túto položku aplikácia Excel zvýrazní, čo užívateľ potrebuje (vytvorí sa výrazný okraj). Týmto spôsobom bude používateľ kedykoľvek vidieť hlavičku, a to aj pri vertikálnom rolovaní tabuľky.

V prípade, keď je potrebné mať neustále pred očami nielen záhlavie, ale aj niekoľko riadkov, ktoré by sa nemali pohybovať po stránke akýmkoľvek spôsobom, mali by ste vytvoriť aktívnu bunku umiestnenú priamo pod čiarou, ktorá sa potom nebude pohybovať.Postup bude explicitne ukazovať program Excel na pozíciu, ktorá bude zaznamenaná. Podkapitola "Oblasti opráv" vám umožní vidieť záhlavie aj vybranú čiaru s horizontálnym alebo vertikálnym rolovaním. Podobným spôsobom je niekoľko buniek fixovaných.

Treba poznamenať, že vo verzii Microsoft Excel 2003 a 2000 je časť "Fix Region" umiestnená v kategórii "Window", ktorá sa nachádza v programovej ponuke. Pri používaní starších verzií je vždy potrebné aktivovať tú časť tabuľky, ktorá je priamo pod pevnou linkou.

Stanovenie stĺpcov

Ak údaje v tabuľke majú horizontálnu orientáciu, ktorá ju vystavuje riadkom, pohodlie práce sa zabezpečí tým, že sa nastaví prvý stĺpec, ktorý bude dostupný pri horizontálnom rolovaní. Než bude používateľ neustále stĺpec s názvami.

Po aktivácii ktorejkoľvek pozície musíte nájsť podkategóriu "Opraviť prvý stĺpec". Ihneď po kliknutí na tento príkaz počas horizontálneho posúvania sa vybraný stĺpec so zoznamom nadobudne úplnú nehybnosť.

Umiestnenie v tabuľke viacerých bodov sa uskutočňuje podobným spôsobom, jedinou podmienkou, od ktorej závisí úspešnosť manipulácie, je vyčnievať pozíciuumiestnený v spodnej časti dokumentu na pravej strane stĺpca, ktorý musí byť následne upevnený. Postup bude dokončený po kliknutí na príkaz "Pripevniť oblasti".

Súčasné upevňovanie riadkov a stĺpcov

Napríklad používateľ má zložitú tabuľku, ktorá poskytuje pri práci s ňou potrebu vidieť niekoľko stĺpcov a riadkov.

Prostredníctvom nástrojov programu Excel musíte aktivovať bunku, ktorá sa nachádza na priesečníku údajov, ktoré používateľ potrebuje. Nemal by sa však nachádzať priamo v oblasti fixácie, je lepšie vybrať polohu umiestnenú pod dôležitými čiarami na pravej strane pevných stĺpcov. Po nájdení určitej pozície by ste mali používať obvyklú kartu "Fix areas", zastaviť výber prvej možnosti.

Zrušte výber oblasti

Po skončení práce je potrebné pravidelne odstraňovať tie oblasti, ktoré boli fixované, pomôže to v časti "Uvoľnenie oblastí", ktorá sa aktivuje až po predbežnom výbere buniek. Nástroj Excel vám umožňuje odomknúť všetky oblasti naraz.

záver

Napriek rozdielom v názvoch kariet fungujú nástroje všetkých verzií editora na rovnakom princípe. Ak používateľ musí používať niektoré príkazy obzvlášť často, môžu byť umiestnené na paneli rýchleho prístupu, tento postup vám umožní kliknúť pravým tlačidlom na nástroj a ďalej vybrať potrebné kroky.